ES Projektai

Picture 1

PROJEKTAS  „UAB „MEDINSTRUS“ EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA DALYVAUJANT PARODOSE IR SERTIFIKUOJANT PRODUKCIJĄ“

 

UAB „Medinstrus” įgyvendina projektą „UAB „Medinstrus“ eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose ir sertifikuojant produkciją“. Projekto veiklos nukreiptos UAB „Medinstrus“ produkcijos eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“

Bendra projekto vertė 148 376 Eur, iš kurių 74 188 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2024 sausio iki 2026 spalio.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt