UAB „Medinstrus“ praneša, kad yra parengtos UAB „Medinstrus“ atskyrimo sąlygos.

UAB „Medinstrus“ praneša, kad yra parengtos UAB „Medinstrus“ atskyrimo sąlygos.

Reorganizavimas vykdomas atskyrimo būdu, kurio metu nuo UAB „Medinstrus“ atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja UAB „BANT“, kuri vykdys kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuomą.

 

Atskyrimo sąlygų projektui pritarta 2024 m. gegužės 06 d. UAB „Medinstrus“ vienintelio akcininko sprendimu. Atsižvelgiant į  2024 m. balandžio 25 d. sprendime išreikštą vienintelio akcininko sutikimą, atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas, vertinimo ataskaita bei rašytinė UAB „Medinstrus“ direktoriaus ataskaita apie numatomą reorganizavimą (atskyrimą) nerengiamos.

 

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB „Medinstrus“ bei naujai steigiamos UAB „BANT“ įstatais, UAB „Medinstrus“ pastarųjų 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais atskyrimo sąlygų priedais UAB „Medinstrus“ kreditoriai gali susipažinti UAB „Medinstrus“ buveinėje adresu Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k., Krucių g. 9, LT-89327, kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 15 val., suderinus apsilankymo laiką iš anksto, bei interneto svetainėje Medinstrus Atskyrimo_salygos