„UAB „Medinstrus“ dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose“

es

„UAB „Medinstrus“ dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose“

 

2001 metais įkurta UAB „Medinstrus“ yra medicininę oftalmologinę įrangą gaminanti įmonė, didelę dalį savo gaminamos produkcijos parduodanti užsienio šalių rinkose.

Vietinė oftalmologinės įrangos rinka yra nedidelė, tad įmonės plėtra yra itin stipriai susijusi su gaminamos produkcijos pardavimų užsienio šalyse augimu. Ilgametė veiklos patirtis parodė, jog įmonės eksporto pajamų augimas yra labai priklausomas nuo investicijų į eksporto skatinimo veiklas, todėl, siekiant ir toliau didinti įmonės tarptautinį konkurencingumą, UAB „Medinstrus“ nusprendė investuoti į įmonės ir jos produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Šiuo tikslu 2019 metų pradžioje įmonė kreipėsi dėl ES struktūrinių fondų paramos pagal priemonę „Naujos galimybės“ LT Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 bei pateikė paraišką projekto finansavimui gauti.

2019 metų liepos mėnesį UAB „Medinstrus“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „UAB „Medinstrus“ dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose“, kuria įmonei skirtas 37 623,00 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas – padidinti įmonės eksporto apimtis, pristatant įmonę ir jos gaminamą produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Įgyvendinant projektą, 2019-2021 metų laikotarpiu bus kryptingai vykdomos eksporto skatinimo veiklos – dalyvaujama specializuotose optikos ir oftalmologijos parodose, taip pat bus vykdoma pasirengimo eksportui veikla, kuri tiesiogiai prisidės prie įmonės eksporto apimčių ir pajamų augimo. Planuojama dalyvauti trijose pagrindinėse šio sektoriaus parodose, kadangi ankstesnių projektų įgyvendinimo patirtis patvirtino didelę šių renginių naudą plečiant įmonės produkcijos užsakovų ratą. Tarptautinės parodos vyks JAV, Italijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Dalyvavimas tarptautinėse parodose padidins įmonės žinomumą ir konkurencingumą užsienio šalių rinkose bei sudarys galimybę užsitikrinti sėkmingą tolimesnę įmonės plėtrą. Užsienyje vykstančių tarptautinių parodų metu užmegzti ryšiai su partneriais bei klientais iš užsienio bus palaikomi bei plėtojami ir projektui pasibaigus. Pasirengimo eksportui veiklų dėka augantis įmonės eksportas prisidės prie veiklos plėtros – jo dėka didės gamybos apimtys, pajamos bei pelnas. Dalis projekto įgyvendinimo dėka augančio pelno bus  investuojama į tolimesnį įmonės produkcijos pardavimų užsienio rinkose skatinimą.

Numatoma projekto trukmė – 20 mėnesių.