UAB „Medinstrus“ Oftalmologinės įrangos gamybos plėtra

 

a

 

„Oftalmologinės įrangos gamybos plėtra“

 

UAB „Medinstrus“ oftalmologinės įrangos gamybinę veiklą pradėjo 2005 metais, kuomet rinkai pristatė pirmuosius savo gaminius. Pamažu didinant gamybos apimtis, rinkai buvo siūlomi vis nauji ir patobulinti gaminiai – įvairių modifikacijų oftalmologo darbo vietos. Pagaminta produkcija yra eksportuojama į daugiau nei 20 šalių.

Per pastaruosius 5 metus sėkmingai vystantis UAB „Medinstrus“ veiklos apimtys išaugo apie 10 kartų. Tokį augimą lėmė aukšta įmonės siūlomos produkcijos kokybė, mažesnė nei svarbiausių konkurentų kaina bei nuolatinis UAB „Medinstrus“, kaip inovatyvią oftalmologinę įrangą gaminančios įmonės, įvaizdžio stiprinimas, dalyvaujant svarbiausiose įmonės veiklai tarptautinėse parodose. Sparčiai augančios įmonės gaminamos produkcijos pardavimo apimtys bei vis besiplečiantis distributorių visame pasaulyje tinklas rodo, jog UAB „Medinstrus“ gaminamos oftalmologinės įrangos poreikis rinkoje yra itin didelis.

Sparčiai augdama, įmonė pradėjo susidurti su turimos infrastruktūros nepakankamumo problema, todėl siekdama išnaudoti visas galimybes, UAB „Medinstrus“ nusprendė inicijuoti projektą, kurio tikslas investuoti į gamybinių pajėgumų plėtrą, darbo našumo didinimą diegiant inovatyvias technologijas bei inovatyvių gaminių kūrimą ir gamybą, siekiant didinti įmonės produktyvumą, konkurencingumą bei patenkinti augančius vartotojų poreikius. 2016 metų spalį  įmonė pateikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti ir pradėjo įgyvendinti projektą „Oftalmologinės įrangos gamybos plėtra“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. 2018 metų birželio 26 dieną su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo pasirašyta sutartis Nr. 19VK-KE-16-1-07536-PR001, kuria įmonei skirtas 98 027,00 Eur. finansavimas iš Europos Žemės ūkio fondo Kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

UAB „Medinstrus“ projekto įgyvendinimo metu įvykdė naujo pastato, kuriame įrengtas oftalmologinės įrangos surinkimo cechas, statybos darbus, taip pat įsigijo bei pritaikė darbui naują įrangą – gręžimo stakles, elektrinį keltuvą, atliko aištelės paruošimo, aplinkotvarkos, lauko kanalizacijos ir vandentiekio tinklų darbus. Projekto metu įmonėje įdarbinti nauji darbuotojai darbui oftlamologinės įrangos surinkimo ceche. Šio projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs įmonės pardavimai, bus didinamas įmonės žinomumas ir konkurencingumas tiek vietinėje, tiek tarptautinėse rinkose.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. birželio mėn.