„UAB „Medinstrus“ eksporto rinkų plėtra“

„UAB „Medinstrus“ eksporto rinkų plėtra“

Projektas

UAB „Medinstrus“ eksporto rinkų plėtra

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0048

UAB „Medinstrus“ – medicininę oftalmologinę įrangą gaminanti įmonė, savo gaminamą produkciją parduodanti Lietuvoje ir užsienio rinkose. Įmonė veiklą pradėjo 2005 metais, kuomet rinkai pristatė pirmuosius savo gaminius. Vietinė oftalmologinės įrangos rinka yra nedidelė, todėl įmonės plėtra yra itin stipriai susijusi su gaminamos produkcijos pardavimų užsienio šalyse augimu. Ligšiolinė veiklos patirtis parodė, jog įmonės eksporto pajamų augimas yra tiesiogiai priklausomas nuo investicijų į eksporto skatinimo veiklas, todėl siekiant didinti įmonės produktyvumą, konkurencingumą ir pardavimo pajamas, įmonės vadovai priėmė sprendimą investuoti į įmonės ir jos produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Įmonė siekdama skatinti gaminamos produkcijos eksportą į užsienio rinkas 2016 m. liepos mėnesį pateikė paraišką  ES struktūrinių fondų paramai pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ bei pradėjo įgyvendinti projektą, kurio tikslas – padidinti įmonės eksporto apimtis, pristatant įmonę ir jos produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. 2017 m. sausio 6 d. UAB „Medinstrus“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „UAB „Medinstrus“ eksporto rinkų plėtra“ Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-02-0048 įgyvendinimo, kuria įmonei skirtas 44 374,00 Eur. finansavimas.

Įgyvendinant projektą 2016 – 2018 metų laikotarpiu įmonė sudalyvavo 6 tarptautinėse specializuotose optikos ir oftalmologijos parodose Danijoje, JAV bei Italijoje:

  • ESCRS 2016 (Danijos Karalystė, Kopenhaga);
  • AAO 2016 (Jungtinės Amerikos Valstijos, Čikaga);
  • MIDO 2017 (Italijos Respublika, Milanas);
  • AAO 2017 (Jungtinės Amerikos Valstijos, Naujasis Orleanas);
  • MIDO 2018 (Italijos Respublika, Milanas);
  • AAO 2018 (Jungtinės Amerikos Valstijos, Čikaga).

Šiose parodose buvo pristatyta UAB “Medinstrus” veikla bei eksponuota įmonės gaminama produkcija. Parodų metu įmonės veikla ir produkcija pristatyta atskirame stende, kuriame taip pat buvo naudojama įvairi įmonės parengta rinkodaros medžiaga. Už projekto veiklų vykdymą ir įmonės pristatymą parodose buvo atsakingi didelę pardavimų užsienio rinkose patirtį turintys įmonės darbuotojai, nuolat atstovaujantys įmonę panašiuose renginiuose. Dalyvavimas tarptautinėse parodose suteikė galimybę užmegzti naujas pažintis su potencialiais klientais, rasti naujus prekybos partnerius, pažinti naujas ir įsitvirtinti bei plėstis jau užimamose eksporto rinkose. Pasirengimo eksportui veiklų dėka išaugęs įmonės eksportas prisidėjo prie bendrovės plėtros – padidino gamybos apimtis, pajamas bei pelną. Dalis projekto įgyvendinimo dėka sugeneruotų pinigų srautų bus investuojama į tolimesnį įmonės pardavimų užsienio rinkose skatinimą.

Projekto pabaiga – 2018 m. spalio mėn.