Pasinaudojusi ES parama, UAB “Medinstrus” įsitvirtino naujose rinkose

captureesssss

UAB „Medinstrus“  2010-2012 metais įsisavino Europos sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšas. Naujos investicijos bendrovei padėjo ne tik įsitvirtinti naujose rinkose, bet ir padidinti eksporto apimtis.

Gavusi finansavimą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę “Naujos galimybės”, UAB „Medinstrus“ įgyvendino projektąUAB „Medinstrus“ pardavimų užsienio rinkose didinimas, pristatant įmonę ir jos produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose“.

Pasinaudodama ES struktūrine parama, bendrovė dalyvavo tarptautinėse parodose, lėšas skyrė naujų galimybių tyrimams bei rinkodariniams veiksmams. Dalyvavimas parodose Italijoje padėjo užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius bei praplėtė eksporto galimybes. Pasinaudojus ES parama, bendrovei pavyko atverti naujus prekybinius kelius į Europos ir trečiųjų šalių rinkas.

Augantis eksportas prisideda prie bendrovės plėtros – padidina įmonės gamybos apimtis, pajamas bei pelną, sukuriamos naujos darbo vietos.

Įmonė savo gaminius šiuo metu eksportuoja į dvidešimt keturias šalis: Graikiją, Italiją, Šveicariją, Latviją, Estiją, Lenkiją, Olandiją, D.Britaniją, Švediją, Vokietiją, Portugaliją, Rumuniją, Čekiją, Daniją, Ispaniją, Prancūziją, Norvegiją, Maroką, Rusiją, Baltarusiją, Izraelį, Tunisą, Turkiją, Azerbaidžaną.